Yetkili Motor Yağı Değişim Noktası Belgesi

Yetkili Motor Yağı Değişim Noktası Belgesi

Yetkili Motor Yağı Değişim Noktası Belgesi

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağında yayınlandığı üzere Yetkili Motor Yağı Değişim Noktası; motor yağı değişimi yapan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler ve diğer motor yağı değişimi yapan işletmeleri ifade etmektedir.

Atık yağlarıntoprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara verilmesi, akaryakıta karıştırılması ya da akaryakıt olarak kullanılması ve yakılması yasaktır.

Atık yağlar oluştuğu noktada ayrı olarak biriktirilmesi ve uygun koşullarda geçici olarak depolanması gerekmektedir.

Motorlu araç sahiplerinin motor yağı değişimlerini yetkili motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları esastır. Motorlu araç sahipleri, yağ değişimini kendilerinin yapması halinde oluşan atık motor yağlarını yetkili motor yağı değişim noktalarına teslim eder.

Motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, yağ değişimi yapan işletmeler belge almak ve çevrimiçi programa kayıt olmak zorundadır.

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Yayınlandı!!!

Atık yağların yönetimi yönetmeliği 21 Aralık 2019 tarih 30985 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Atık yağların yönetimi yönetmeliği gereğince yağ değişimi yapan akaryakıt istasyonları , tamirhaneler, servisler ve diğer motor yağı değişim yapılan işletmeler MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ almak zorundadır. Motor yağı değişimi yapan işletmeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevrimiçi programlarına kayıt olup, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.  

Motorlu araç kullanıcıları periyodik bakım ve yağ değişimlerini motor yağı değişim noktası izin belgesi almış tamirhaneler, servisler, akaryakıt istasyonları ve diğer işletmelerde yaptırmaları gerekmektedir

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi

Motor yağı değişim noktası izin belgesi, motor yağı değişimi yapan tamirhaneler, servisler ve akaryakıt istasyonlarında ve yağ değişimi yapılan işletmelerin 7 Temmuz 2021 tarihine kadar almak zorunda oldukları belgedir.

Motor yağı değişim noktası izin belgesi her işletme için ayrı olarak düzenlenmektedir. Motor yağı değişimi yapan işletmeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çevrim içi sistemine kayıt olmalıdırlar. Motor yağı değişim noktası izin belgesi alan işletmeler yağ değişimini yaptığı araçların bilgilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevrim içi sistemine giriş yapmaları gerekmektedir.

Sıfır Atık Danışmanlığı ASBEST SÖKÜM UZMANLIĞI