KKDİK Danışmanlığı

KKDİK Danışmanlığı

 

KKDİK (Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni Ve Kısıtlanması)


KKDİK (Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması) İnsan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunması için kimyasalları teknik usul ve esaslara göre düzenlemektedir. Kimyasalların güvenli kullanımından sorumlu olan KKDİK izin ve kısıtlama süreçlerini yönetmektedir. Türkiye kimya sanayisinde yeniliğin ve rekabetin artmasını da sağlayan KKDİK maddelerin zararlarının anlaşılması için yapılan hayvan deneylerini azaltmaya çalışırken, alternatif yöntemleri özendirmeye çalışmaktadır.

KKDİK Kimyasalların Kaydı İçin Genel Yükümlülük


KKDİK kapsamında Kayıt edilmeyen hiçbir kimyasal maddenin piyasaya sürülmesi mümkün değildir. Kimyasal maddelerin ne kadar miktarda üretileceği de KKDİK izinleri kapsamındadır. KKDİK (Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni ve Kısıtlanması) yönetmeliği 2017 yılında yayımlanmıştır. Yayım tarihinden 6 ay sonra da yükümlülüğe girerek geçerli olmuştur. Kayıt edilen kimyasal maddelerin imal ve ithalatı yapılmasına izin verilmektedir.

 Kimyasalların Tedarik Zinciri


Kimyasallar piyasaya sürülmeden önce zararlı olup olmadıkları test edilmektedir. Testten zararlı olarak çıkan kimyasallar, Güvenlik Bilgi Formu’nda yer almakta olup güvenlik ve sağlık bilgisi sunulmaktadır. Türkiye dışında bulunan yerleşik imalatçılar, KKDİK (Türk Reach) yükümlülüklerine doğrudan bağlı değildir. Türkiye’deki yerleşik ithalatçılar, KKDİK (Türk Reach) yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Ülke içinde kimyasalların kontrol edilmesi, KKDİK (Türk Reach) kontrolü altındadır. 1 ton veya daha fazla kimyasal imal ediliyorsa, mutlaka kimyasal kayıt işlemi tamamlanmalıdır. Bütün kimyasalların zararlı olup olmamalarına bakılmaksızın kimyasal kayıt işlemini yapmalıdır. KKDİK (Türk Reach) Yönetmeliği’ne göre bazı kimyasallar muaf olup kimyasal kayıt işlemine tabii tutulmamaktadır. Kimyasalların kaydının tutulmasındaki amaç, insan sağlığı ve çevrenin olumsuz etkilenmemesidir.

Yetkili Motor Yağı Değişim Noktası