Sıfır Atık Danışmanlığı

Sıfır Atık Danışmanlığı

Sıfır Atık Danışmanlığı

Sıfır atık danışmanlığı kaynak kullanımında verimin üst seviyeye çıkarılması, üretim esnasında ham madde israfının önlenmesi, atığın oluşmasının engellenmesi ve oluşan atığın değerlendirilmesi konularıdır. Üretimde ham maddenin maksimum verimli kullanılması için sıfır atık danışmanlığı önemli rol oynamaktadır. Bu konuda uzman çözüm seçenekleri, üretimde meydana gelen aksaklıkları ve israfı minimuma düşürmektedir.

 

Sıfır Atık Danışmanlığının Avantajları

Atık düzenleme işleminin sektörel anlamda belli başlı avantajları vardır. Bu avantajlar firmanın performansını üst seviyeye çıkaracaktır. Sıfır atık danışmanlığı avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Üretimde verim maksimum seviyeye çıkar. Sıfır atık danışmanlığı sayesinde, sektörel anlamda gelişme meydana gelir.

2- Üretimde performans seviyesi yükselir. Sıfır atık danışmanlığı ile üretim performansının yükselmesi, firmanın kapasitesinin yükselmesinde önemli rol oynamaktadır.

3- İsraf önlendiği için maliyet düşmektedir. Sıfır atık danışmanı, israfın kaynağını tespit eder. Bu durumda işletme kar etmeye başlamaktadır. Üretim maliyetini artıran konulardan biri de israftır.

4- Çevrede oluşan riskler minimuma düşmektedir. Üretimi olumsuz etkileyen bütün etkenler ortadan kaldırılmış olur. Sıfır atık projesi işlemleriyle üretimde birçok sektörü geride bırakabilirsiniz.

5- Bu konuda çalışanlar bilgilendirilir. Sıfır atık danışmanı bilinçli bir çevre oluşturur. Sonuç olarak bilinçli bir çevre oluşur. Üretimde bilinçlenme, karı beraberinde getirir. Sıfır atık projesi kâr etmenizi sağlayacaktır.

6- Kurumun çevreci olarak tanınması ve sektöründe bu konuda ön plana çıkması, şirketin prestijini artırır. Bu konuda sıfır atık danışmanı güncel çözüm seçenekleri sunar. Şirketinize olan güven artar.

7- Ürün sürdürülebilirliğinin artırılması, üretimde sürekliliği beraberinde getirmektedir. Sıfır atık projesi sıfır atık işlemleriyle sürekliliğin artması ile birlikte kısa sürede üretim kapasitesi üst seviyeye çıkacaktır.

Profesyonel yöntemlerle çözüm üreten sıfır atık danışmanı, bu avantajları elde etmenizde önemli rol oynamaktadır. Sektörel anlamda israftan kurtulmak için ve prestij elde etmek için sıfır atık düzenleme konusunda uzman çözüm seçeneklerine ihtiyacınız olacak. Sıfır atık yönetim sistemini kuran firmalara, ‘sıfır atık yönetim belgesi’ verilmektedir.

 

Sıfır Atık Konusu Dört Bölümden Oluşuyor

1- İlk aşamada çalışma ekibi oluşturulmaktadır. Çalışma ekibi, bu konuda uzman sıfır atık danışmanı kişilerden oluşmalıdır. Profesyonel ekip anlayışı ile hareket eden sıfır atık ekibiyle ilk önemli adım atılmış olur. Ekip çalışma sürecini, resmi prosedüre uygun şekilde takip etmektedir.

2- Ekibin oluşturulmasından sonra planlama bölümüne geçilmektedir. Sürecin başından sonuna kadar yapılacak işlemler bu aşamada planlanmaktadır. Atıkların kaynağı, miktarı, özelliği, toplanması, atık biriktirme işlemi, taşıma, geçici depolama ve atık teslimi konuları düzenli bir şekilde listelenir ve planlama işlemi yapılır. Ayrıca kumbaranın yanı sıra konteyner ve gerekli poşetler de bu aşamada çözüme kavuşturulmaktadır.

3- Bu aşamada ‘eğitim düzenleme ve uygulamaya geçme’ işlemi gerçekleştirilmektedir. Oluşturulan ekip, bu aşamada eğitime tabi tutulmaktadır. Ayrıca bu aşamada uygulamaya geçilmektedir.

4- Son aşamada revize etme, izleme ve kayıt tutma işlemi gerçekleştirilmektedir. Uygulamanın gerçekleşmesi için izleme ve kayıt tutma işlemi önemli rol oynamaktadır. Uygulama esnasında aksaklıklar kayıt altına alınmaktadır. Güncelleme gereken konular belirlenir ve çözüme kavuşturulur. Gönderilen atıklar ve atıklardan elde edilen gelir, kayıt altına alınır.

 

Profesyonel Çözüm

Atık konusunda profesyonel çözüm seçeneklerini bir araya getiren danışmanlık hizmeti, atık konusunda maksimum çözüm sunuyor. Atığın minimum seviyeye düşürülmesi ve sıfıra düşürme işleminin ardından arta kalan atıkların değerlendirilmesi, işletmenin üretim maliyetini minimuma düşürür. Bu konuda profesyonel sıfır atık danışmanlık hizmeti tercih edilmelidir.

 

Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) Yetkili Motor Yağı Değişim Noktası Belgesi