Sıfır Atık Bilinçlendirme Eğitimi

Sıfır Atık Bilinçlendirme Eğitimi

Sıfır atık bilinçlendirme eğitimini, 12.07.2019 tarihinde yayınlanmış olan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında vermekteyiz. Eğitimizde; çalışanlara yönelik olarak atıkların tanımlanması, atık oluşumunun önlenmesi, atık oluşumunun önlenmesi mümkün olmayan durumlarda atık miktarının en aza indirilmesi konularında bilgiler verilmektedir. Oluşan atıkların kaynağında ayrıştırılması ve ayrıştırılan atıkların düzenli bir şekilde geçici depolama alanlarına sevk edilmesi, daha sonrasında lisanlı firmalara nasıl gönderileceği konularından bahsedilmektedir.

Eğitim Konuları:

 • Sıfır atık yönetmeliğinin amacı
 • Sıfır atık yönetmeliğindeki tanımlamalar
 • Yönetmelik ile ilgili genel esaslar
 • Sıfır atık yönetim sistemini kuracak yerlerin yükümlülükleri
 • Sıfır atık yönetim sistemini kurma yükümlülüğü
 • Sıfır atık yönetim sistemi nasıl kurulur?
 • Atık Biriktirme ekipmanlarının özellikleri
 • Sıfır atık belgesi
 • Sıfır atık belgesi alma zorunluluğu
 • Sıfır atık belgesi başvuru
 • Sıfır atık yönetim sisteminin izlenmesi

 

Sıfır atık yönetim sistemini iyi bir şekilde uygulayabilirsek; kaynaklarımızı doğru kullanarak sürekli sıfırdan üretim olan doğrusal ekonominin yerine döngüsel(dairesel) ekonomi sistemini kurarak ekonomik olarak büyüme ve kalkınma sağlayabiliriz.

Asbest Söküm Çalışanı Eğitimi