ÇEVRE İZNİ VE ÇEVRE LİSANSI

ÇEVRE İZNİ VE ÇEVRE LİSANSI

OLİMPİK DANIŞMANLIK MÜH. İTH. İHR. PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ. Çevre izin veya çevre lisans başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından “ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ” ile yetkili kılınmıştır.

Çevre İzni ve Çevre Lisansı Nedir? 

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Çevre Lisansı ise, Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliktir.

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete ‘de “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre;

a) Ek -1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler ( Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir)

b) Ek -2 Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler ( İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilir ) olarak ayrılmıştır.

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, beş yıl süre ile geçerlidir.

Çevre İzin Konuları

  • Emisyon Konulu Çevre İzni
  • Çevresel Gürültü Kontrolü Konulu Çevre İzni
  • Atıksu Deşarjı Konulu Çevre İzni
  • Derin Deniz Deşarjı Konulu Çevre İzni

Çevre Lisan Konuları

  • Geri Kazanım Lisansı

            Tehlikeli Atık

            Tehlikesiz Atık

            Atık Yağ

            Bitkisel Atık Yağ

            Atık Pil ve Akümülatör

            Ömrünü Tamamlamış Lastik

            Ambalaj Atığı

  • Bertaraf Lisansı

           Atık Yakma ve Birlikte Yakma

           İleri Termal İşlem Tesisleri

           Düzenli Depolama

  • Atık Ara Depolama Lisansı
  • Ön İşlem Lisansı

           Tıbbi Atık Sterilizasyonu

           Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

           Gemi Geri Dönüşüm Tesisi

           Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi

           Tanker Temizleme

           Hurda Metal/ÖTA İşleme

           ÖTA Geçici Depolama

           Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme

           Atık Kabul Tesisi

  • PCB Arındırma

Daha fazla bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

ÇED RAPORU HAZIRLANMASI ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ