ÇED RAPORU HAZIRLANMASI

Çed Raporu Ve Gerekliliği

Çed Nedir?

Çed Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliğinin kısaltılmış halidir. Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliği 25.11.2014 tarihinde 29186 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe girmiştir. Kalkınma projelerinin çevreye olan etkilerini tespit etmek için bir yöntemdir. Yürütülecek olan kamu ve özel sektör projelerinin çevresel etkilerini irdeleyen bir prosedürdür.

Amacı; yürütülmesi planlanan projenin çevreye etkilerini tespit etmektir. Çed görüşü ile çevrenin olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek mümkün olmaktadır. Çevreye verilecek zararı durdurmak ya da önlemek mümkün hale gelmektedir. Yapılan inceleme ve araştırma sonuçları çed raporu olarak hazırlanmaktadır.

Çed Raporu ve Hazırlanması

Çevresel Etki Değerlendirmesi işlemleri sonucunda hazırlanan dosya çed raporu olarak adlandırılmaktadır. Yapılan tüm araştırmalar, hesaplama ve önlem önerileri raporda belirtilmektedir. Çed ve PTD(Proje Tanıtım Dosyası) belli kuruluşlar tarafından hazırlanmaktadır. Bu firmaların Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekmektedir. Yeterlilik Belgesi T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Çevreyi koruyarak, projeyi doğru yöntemle tamamlamak hedeflenmektedir. Çed raporu konuda uzman olan personel tarafından hazırlanır. Çed yönetmeliğinde belirtilen tüm ilkeler göz önüne alınarak hazırlanır. Verilerin hesaplaması ve olasılık, önle önerileri açıkça raporda yer almaktadır. Evrak ve CD olarak çed görüşü sunumu yapılmaktadır.

Hazırlanan rapor Öncelikle ÇŞB’na sunulmaktadır. Onay alınması ile rapor proje yürütülen yerde bulunan valiliğe sunulur. Süreç olumlu sonuçlanana kadar dikkatle sürdürülür. Çed kapsam dışı işlemleri rapor hazırlama sürecinin parçasıdır.

Çed Kapsam Dışı (Muafiyet) İşlemleri

Çed yönetmeliğinde Ek-1 ve Ek-2 listesi bulunmaktadır. Bu listede yer almayan işletmelerin çed kapsam dışı yazısı almaları zorunludur. İşletmenin çed kapsam dışı onayını alması için başvuru yapması gerekmektedir. Çed kapsam dışı başvuru dosyası sırası ile aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.

1-Dilekçe

2-Yapılan/Yapılacak faaliyete ait ayrıntılı proses özeti

3-Varsa Proses Akış Şeması

4- İmar Durumu Belgesi

5-Proje Alanı Mülkiyetine İlişkin Belge (Tapu veya Kiracı ise kira kontratı)

6-Vaziyet ve Yerleşim Planı

7-Eski tesisler için 07.02.1993 tarihinde yayımlanan ÇED Yönetmeliği’nden önce ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilerden alınmış (izin, ruhsat, onay, üretim ve/veya işletmeye başladığını gösterir belge vs…)

8-Kapasite raporu ve projeyi tanıtıcı diğer belgeler (Varsa)

9-Ticaret Sicil Gazetesi

10-Vergi Levhası

11-Daha önce alınmış ÇED Görüşü ve Belgesi (Varsa)

Kapasite Artışları ve Değerlendirme Şekilleri

Çed kapsam dışı yazısı olan işletmelerde kapasite artması halinde kapasite artışı değerlendirmesi yapılmaktadır.

Ek-2 kapsamında olan işletmelerde kapasite artışı olması halinde yapılacak işlem;

Planlanmış olan artış Ek-2 listesinde belirtilen eşik değerin üstünde olabilir. Bu durumda işletenin mevcut kapasite doğrultusunda Proje Tanıtım Dosyası sunması gerekmektedir.

Planlanan artış ya da artışlar toplamı Ek I listesinde yer alan eşik değer üzerinde olabilir. Bu durumda ise mevcut kapasite+ kapasite artışı baz alınarak ÇED raporu sunulması gerekmektedir.

Çed görüşü olumlu sonuçlanan işletmelerde kapasite artışı olabilir. Çed görüşü olumlu işletmeler Ek-1 de belirtilen işletmelerdir.

Planlanan artış ya da artışlar toplamı değerlendirilir. Sonuç ÇED Yönetmeliğinin Ek II listesinde belirtilen eşik değer üzerinde olabilmektedir. Bu durumda sadece kapasite artışı/ artışlar toplamı baz alınarak yine PTD hazırlatılıp sunulmalıdır.

Planlanan artış veya artışlar toplamı hesaplanır. ÇED Yönetmeliğinin Ek I listesinde yer alan eşik değer üzerinde çıkabilir. Bu durumda sadece ÇED raporu hazırlatılmalıdır. Dosya hazırlama sürecinde kapasite artışı/ artışlar toplamı baz alınmalıdır.

ÇED RAPORU HAZIRLAMA

      Faaliyetin ÇED Yönetmeliğince değerlendirilmesi ve yönetmeliklerdeki yerine göre ÇED Raporu, yatırıma ve Çevre İzin işlemlerine başlamak için ilk adımdır.

Neden ÇED Raporu hazırlanır?

      Yapılması planlanan faaliyet öncesi ve/veya herhangi bir değişiklik durumunda (kapasite artışı, faaliyet yerinin değişmesi v.s.) faaliyet sahibi tarafından, ÇED Yönetmeliği’nin; EK-I’ inde yer alan projeler için ÇED RAPORU Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yeterlilik Tebliğine göre yetki almış kurum ve kuruluşlara hazırlatılarak Bakanlığa sunulması zorunludur.

      ÇED Yönetmeliğine göre “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU” kararı veya “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR” kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilmemekte, proje için yatırıma başlanamamakta ve ihale edilememektedir.

      Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmaksızın başlanan faaliyetler Çevre Kanununun 15. Maddesi ve ÇED Yönetmeliğinin 19 (a) maddesi gereğince faaliyet durdurma ve Çevre Kanununun 20 (e) maddesi gereğince idari para cezası, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ÇED Yönetmeliğinin 19 (b) maddesi ve Çevre Kanununun 20 (e) maddesi gereğince idari işlem ve idari para cezası uygulanmaktadır.

Daha fazla bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

PROJE TANITIM DOSYASI HAZIRLAMA ÇEVRE İZNİ VE ÇEVRE LİSANSI